Strafrecht

VRVA staat, met name middels gefinancierde rechtshulp, ook personen bij in strafrechtelijke procedures. Ten gevolge van het stelsel van gefinancierde rechtshulp betreft dat met name verdachten van misdrijven, daar voor rechtshulp aan anderen op dit gebied, bijvoorbeeld aan verdachten van overtredingen of aan slachtoffers, in de regel geen gefinancierde rechtshulp gegeven wordt. Omdat VRVA niet deelneemt aan de piketregeling, is bijstandsverlening aan verdachten pas mogelijk na afloop van eventuele voorlopige hechtenis.