Sociale zekerheidsrecht

VRVA kan u bijstaan in diverse zaken op het gebied van het sociale zekerheidsrecht, waaronder het recht op bijstand, WW, studiefinanciering, ZW, AWBZ en andere regelingen. Wilt u een voor u belastend besluit van een uitkeringsverlenend orgaan aanvechten door middel van bezwaar of beroep, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Alleen voor zaken op het gebied van WIA of WAO moet u op zoek naar daarin gespecialiseerde advocaten.