Ontslagbeschermingsrecht

Hoewel de ontslagbescherming zwaar onder druk staat, heeft de Nederlandse werknemer nog steeds in beginsel het recht op bescherming tegen willekeurig ontslag. Indien u denkt dat uw werkgever u in strijd met de regels wil ontslaan, staat VRVA u graag bij. Ook in andere arbeidsrechtelijke zaken, bijvoorbeeld loonvorderingen, kan VRVA mogelijk iets voor u betekenen.