Kraken

Hoewel kraken sinds oktober 2010 bij wet is verboden, geeft dat de overheid nog niet zonder meer de bevoegdheid om zonder de mogelijkheid op rechterlijke tussenkomst te geven gekraakte panden te ontruimen. VRVA biedt krakers bijstand in civiele (en soms ook bestuursrechtelijke) procedures tegen overheid en eigenaar en in tegen hen ingestelde strafzaken.