Huurbeschermingsrecht

Wie in Nederland een woning huurt, heeft wettelijk recht op bescherming van zijn positie als huurder. Opzegging of ontbinding door de verhuurder is alleen mogelijk in bijzondere gevallen en onder specifieke voorwaarden. Als u denkt dat uw verhuurder in strijd handelt met de wettelijke vereisten of de onderling overeengekomen voorwaarden, dan staat VRVA u graag bij. Ook in geschillen over andere rechten van huurders, bijvoorbeeld de huurprijsbescherming en rechten met betrekking tot onderhoud en renovatie, kunnen wij mogelijk iets voor u betekenen.