Demonstratierecht

Het recht op vrije meningsuiting, en meer specifiek op het collectief manifesteren daarvan in de openbare ruimte, is een groot goed dat door grondrechten en mensenrechtenverdragen wordt beschermd. Dat wil nog niet zeggen dat overheden zich daaraan veel gelegen laten en dit recht dient in de praktijk keer op keer weer bevochten te worden. VRVA staat manifestanten graag bij in het aanvechten van bezwarende opgelegde voorwaarden of verboden. Ook in ruimere zin wenst VRVA zich hard te maken voor degene die zich op de vrije meningsuiting beroept.