Burgerlijke ongehoorzaamheid en verzet

Soms is de wet gewoon niet eerlijk, pakt die onbillijk uit of staan er belangrijkere waarden op het spel dan alleen maar het naleven van de wet. Wanneer overtreding van de wet gebaseerd is op een afweging van morele overwegingen van een hoger geacht niveau, dan komen we op het gebied van de burgerlijke ongehoorzaamheid of verzet. De overtreding van de wet brengt de pleger ervan al gauw in aanraking met het strafrecht of het civiele recht. VRVA staat deze activisten graag bij om te bepleiten dat strikte toepassing van de wet dan niet automatisch als de norm moet worden aangemerkt.