Teleurstellende uitspraak Raad van State inzake Occupy

Na een twee-en-een-half jaar durende rechtsstrijd tussen de betogers van Occupy Den Haag en de burgemeester van Den Haag heeft de Raad van State deze week een teleurstellende uitspraak gedaan. De procedures die tot heden zijn gevoerd gingen over de vraag of een manifestatie zoals de demonstratie van Occupy Den Haag na lange tijd nog steeds aangemerkt kan worden als een betoging in de zin van de Wet Openbare Manifestaties. Occupy heeft zich al die tijd op het standpunt gesteld dat ook na langere tijd er nog steeds sprake is van meningsuiting en er dan ook nog steeds van een manifestatie sprake is.

In zijn overwegingen oordeelt de Raad dat de manifestatie van Occupy Den Haag (die plaatsvond in de periode van  15 oktober 2011 tot 22 februari 2012 op het Malieveld in Den Haag) zijn karakter van een manifestatie in de zin van de Wet op de Openbare Manifestaties had verloren. Daarom was het besluit van de burgemeester dat de manifestatie beëindigd moet worden volgens de Raad van State terecht. De Raad van State heeft in het vonnis diverse feiten aangehaald die door de manifestanten betwist werden. Met name de overweging dat zij reeds 4 maanden de tijd hadden gehad hun meningen aan het publiek kenbaar te maken staat als argument voor dit oordeel wel erg op gespannen voet met de grondwettelijk en verdragsrechtelijk beschermde vrijheid van meningsuiting en betoging. Immers mag het niet aan de overheid worden overgelaten om te beoordelen of een bepaalde duur van het houden van een manifestatie als voldoende moet worden aangemerkt om zijn mening of betoog kenbaar te maken.

Een uitspraak als dit beperkt de mogelijkheden om gedurende langere tijd te mogen demonstreren enorm. Het maakt meerdaagse manifestaties echter niet onmogelijk. Nog steeds is het zo dat voor iedere manifestatie afzonderlijk een afweging dient te worden gemaakt of bij voortzetting daarvan de openbare orde of andere zwaarwegende belangen in het geding zijn en of de manifestatie zijn meningsuitende karakter behouden heeft.

Ons kantoor komt graag op voor organisatoren van manifestaties die op die wijze hun meningsuiting kracht willen bijzetten en daarmee willen bijdragen aan een rechtvaardigere samenleving.