Kosten rechtsbijstand

Rechtsbijstand, het hoeft niet altijd veel te kosten.

Dankzij het stelsel van gefinancierde rechtshulp en de bijzondere bijstand is rechtshulp ook voor mensen met een laag inkomen bereikbaar. Alleenstaanden met een bruto jaar inkomen tot 25.600 euro en gehuwden of samenwonenden met een inkomen tot 31.600 euro kunnen voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen als de zaak waarvoor de bijstand wordt verzocht aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden komen er in grote lijnen op neer dat er voldoende belang bij de zaak is en deze zodanig complex is dat professionele rechtsbijstand noodzakelijk is. Als aan deze criteria qua inkomen en kenmerken is voldaan, dan wordt de vergoeding voor de rechtsbijstand door de overheid voldaan, waarbij de rechtzoekende – afhankelijk van zijn of haar inkomen – een eigen bijdrage tussen de 77 en 823 euro verschuldigd is. In de meeste gevallen kan de rechtzoekende nog een extra korting van 53 euro op de eigen bijdrage krijgen na doorverwijzing door het Juridisch Loket.

Verenigingen en stichtingen met een vermogen minder dan 10.000 euro komen dikwijls ook in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. Zij betalen een eigen bijdrage vanaf 205 euro.

Voor de bepaling van het inkomen van particulieren wordt in eerste instantie gekeken naar het inkomen in het tweede kalenderjaar voorafgaande aan de aanvraag gefinancierde rechtshulp, maar wie sindsdien fors in inkomen is achteruit gegaan kan verzoeken het peiljaar te verleggen naar het huidige kalenderjaar. De gefinancierde rechtshulp wordt op verzoek van de rechtzoekende door de advocaat aangevraagd.

Voor personen met een inkomen rond bijstandsniveau of lager is het mogelijk om bij de gemeente bijzondere bijstand aan te vragen voor de eigen bijdrage en eventueel te betalen griffierechten. De toekenning van de aanvraag gefinancierde rechtshulp is daarvoor voldoende grond.

De veroordeling in de proceskosten van de tegenpartij bij verlies van een civiele procedure vallen helaas buiten de gefinancierde rechtshulp. U mag erop vertrouwen dat uw advocaat u voldoende zal voorlichten over de kansen en risico's in een procedure, om zodoende af te wegen of het risico op een proceskostenveroordeling instellen of voortzetting van een procedure de moeite waard maakt.

Wie een inkomen heeft boven de genoemde financiële grenzen, is aangewezen op declaratietarieven die per kantoor kunnen verschillen. Ons kantoor sluit voor personen met een inkomen net boven de normen voor gefinancierde rechtshulp aan bij de vergoedingen daarin, wat neerkomt op relatief bescheiden zaaktarieven van plm. 250 tot 950 euro voor advieszaken en vanaf 950 euro voor het voeren van bestuursrechtelijke of civiele procedures. Voor personen met een hoger inkomen of vermogen kunnen hogere tarieven in rekening worden gebracht.

Naschrift: Regelingen veranderen regelmatig. De website van de Raad voor Rechtsbijstand bevat altijd de laatste informatie.