Teleurstellende uitspraak Raad van State inzake Occupy

Na een twee-en-een-half jaar durende rechtsstrijd tussen de betogers van Occupy Den Haag en de burgemeester van Den Haag heeft de Raad van State deze week een teleurstellende uitspraak gedaan. De procedures die tot heden zijn gevoerd gingen over de vraag of een manifestatie zoals de demonstratie van Occupy Den Haag na lange tijd nog steeds aangemerkt kan worden als een betoging in de zin van de Wet Openbare Manifestaties. Occupy heeft zich al die tijd op het standpunt gesteld dat ook na langere tijd er nog steeds sprake is van meningsuiting en er dan ook nog steeds van een manifestatie sprake is.

Kosten rechtsbijstand

Rechtsbijstand, het hoeft niet altijd veel te kosten.

Dankzij het stelsel van gefinancierde rechtshulp en de bijzondere bijstand is rechtshulp ook voor mensen met een laag inkomen bereikbaar. Alleenstaanden met een bruto jaar inkomen tot 25.600 euro en gehuwden of samenwonenden met een inkomen tot 31.600 euro kunnen voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen als de zaak waarvoor de bijstand wordt verzocht aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden komen er in grote lijnen op neer dat er voldoende belang bij de zaak is en deze zodanig complex is dat professionele rechtsbijstand noodzakelijk is. Als aan deze criteria qua inkomen en kenmerken is voldaan, dan wordt de vergoeding voor de rechtsbijstand door de overheid voldaan, waarbij de rechtzoekende – afhankelijk van zijn of haar inkomen – een eigen bijdrage tussen de 77 en 823 euro verschuldigd is. In de meeste gevallen kan de rechtzoekende nog een extra korting van 53 euro op de eigen bijdrage krijgen na doorverwijzing door het Juridisch Loket.

Verenigingen en stichtingen met een vermogen minder dan 10.000 euro komen dikwijls ook in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. Zij betalen een eigen bijdrage vanaf 205 euro.

“Eerst negeren ze je, dan lachen ze om je, dan vechten ze tegen je en dan win je”

Wie actie voert dient over een lange adem, een dikke huid en deskundigheid te beschikken. Volkstuinencomplex Ons Buiten in Leiden streed drie jaar tegen het kappen van honderden bomen en een openbaar fietspad dwars door het volkstuinencomplex. Het werd een succesverhaal. De meeste bomen zijn gered en het openbaar fietspad is van de baan. Ons Buiten bereikte dit resultaat met hulp van VRVA Advocaten.

Tuin van Noord

De tuinvereniging bestaat zestig jaar en ziet zich regelmatig geconfronteerd met bouwlustige wethouders. Begin 2010 besluit de gemeenteraad van Leiden tot het opnieuw inrichten van de zogeheten Tuin van Noord, een groene zone waarin onder meer sportverenigingen en volkstuinvereniging Ons Buiten zijn gevestigd. Onderdeel van het inrichtingsplan is de aanleg van een openbaar fietspad door Ons Buiten en het kappen van 579 bomen.

Het (toenmalige) bestuur van de tuinvereniging legt zich al snel neer bij de plannen. Deze zijn volgens het bestuur toch niet tegen te houden. Een groepje tuinders denkt daar anders over. Zij richten een actiecomité op en dienen bezwaarschriften in tegen de eerste vergunningen die in het kader van het “Project Tuin van Noord” worden verleend. Het kan echter eind 2010 de sloop van 11 tuinhuisjes, op de beoogde route van het fietspad, niet voorkomen. Deze worden “om dringende redenen” gesloopt nog voordat de vergunning is gepubliceerd. Het actiecomité is woedend.

Wanneer de gemeente maart 2011 enkele dagen voor het broedseizoen de eerst bomen kapt slaat het comité alarm. De bezwaarschriftprocedure loopt immers nog en hoewel het verzoek van het comité aan de voorzieningenrechter om de vergunning te schorsen is afgewezen weten zij zeker dat de vergunning niet deugt. Bovendien is er helemaal geen noodzaak om op dat moment te kappen. De planvorming voor het gebied is nog niet afgerond. Het lijkt er op dat het gemeentebestuur, net als bij de sloop van de tuinhuisje, de tuinders voor een voldongen feit wil plaatsen en de tuinders wil ontmoedigen. Tuinders maken het kappen onmogelijk door voor de bomen te staan en het werk wordt neergelegd.

Actie tegen afbraak gefinancierde rechtshulp

TogademonstratieDeze week voert VRVA Advocaten actie tegen bezuinigingsplannen van het kabinet met betrekking tot de (door de overheid) gefinancierde rechtshulp. Deze plannen omvatten naast nog verdere verhogingen van de eigen bijdragen, die de afgelopen jaren al fors verhoogd zijn, en verlaging van de vergoeding voor rechtsbijstandverleners nog diverse maatregelen die de toegang tot het recht voor mensen met een laag inkomen in vergaande mate belemmeren.

Zo zal de toegang tot de gefinancierde rechtshulp afhankelijk worden gesteld van toestemming door de Juridische Loketten, met als kennelijke bedoeling dat de rechtzoekende minder vaak een advocaat wordt toegewezen. Daar is op zichzelf niet zo veel mis mee, mits de rechtzoekende dan door het Juridisch Loket zelf of een andere hulpverlener wordt bijgestaan, maar daarvoor wordt geen geld uitgetrokken. Het laat zich aanzien dat dit zal leiden tot verschraling van de rechtshulp.