Ons tarief

Wij maken onderscheid tussen door de overheid gesubsidieerde rechtshulp, verzekerden en zelf betalende klanten.

Gesubsidieerde rechtshulp

Wanneer u een relatief laag inkomen heeft komt u mogelijk in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtshulp. Verenigingen en stichtingen komen dikwijls ook in aanmerking voor dergelijke gesubsidieerde rechtshulp. Wanneer u voor door de overheid gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt dan dient u rekening te houden met een eigen bijdrage. U kunt een korting op de eigen bijdrage krijgen, indien u vooraf een doorverwijzing van het Juridisch Loket heeft gekregen. Voor overige informatie over door de overheid gefinancierde rechtshulp verwijzen wij u naar http://rechtsbijstand.nl

Verzekerden

Rechtzoekenden met een rechtsbijstandsverzekering mogen zelf hun advocaat kiezen bij een gerechtelijke of administratieve procedure. Dan kan ook als voor die procedure eigenlijk geen advocaat verplicht is, zo heeft het Europese Hof van Justitie heeft in een uitspraak in 2013 bepaald.
 
Rechtsbijstandverzekeraars maken het hun verzekerden soms lastig om zelf een advocaat te kiezen bij een conflict. Want dat kost extra geld, terwijl verzekeraars liever hun eigen (goedkope) huisjuristen inzetten. Indien u overweegt gebruik te maken van onze diensten kunt u met ons contact opnemen. Wij helpen u graag uw recht op vrije advocaatkeuze te verwezenlijken.

Zelf betalende klanten

Wanneer u een inkomen heeft boven de inkomensgrens voor door de overheid gesubsidieerde rechtshulp, dan wel uw zaak op inhoudelijke gronden niet voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt, dient u de kosten voor rechtsbijstand zelf te dragen. In dat geval spreken wij bij voorkeur vooraf een totaalprijs af voor de door ons geleverde diensten. Zodoende weet u vooraf hoeveel u moet betalen aan ons en wordt u achteraf niet onaangenaam verrast.

U kunt ook kiezen voor een uurtarief. Ons standaard uurtarief bedraagt € 150,- per uur exclusief BTW en 5% dossierkosten. U kunt een korting op dit tarief krijgen indien uw inkomen aantoonbaar lager is dan 130% van de door de Raad voor Rechtsbijstand in uw situatie gehanteerde inkomensgrens en u ook niet over een noemenswaardig vermogen beschikt. Ook samenwerkingsverbanden komen soms voor een verlaging van het standaardtarief in aanmerking.

Voor zowel gesubsidieerde als zelf betalende klanten

Naast het salaris van de advocaat kunt u te maken krijgen met bijkomende kosten, o.a. griffierechten, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten voor verzending van aangetekende poststukken of couriersdiensten, kosten voor uittreksels bij de Kamer van Koophandel, het kadaster of bij de gemeente, verhaalsrapporten, tolk- en vertaalkosten, kosten voor getuigen, kosten die gemaakt worden i.v.m. spoedzaken en overige kosten die voor uw zaak gemaakt worden aan derden. Wij zullen u zoveel mogelijk vooraf van deze kosten op de hoogte stellen. Indien u voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt, vallen de deurwaarders- en reiskosten daar in beginsel onder en komt u vaak in aanmerking voor verlaagd griffierecht. Vanzelfsprekend proberen wij waar mogelijk de proceskosten te verhalen op de wederpartij.